LEEFKLIMAAT

Leefsfeer

De verzamelruimte wordt ingericht in de aangepaste leefstijl, rekeninghoudend met de cultuur en religieuze achtergrond van de doelgroepen.

Contact

Het verkrijgen van sociaal-culturele contacten met leeftijdgenoten over nu en toen om in hun beleving begrepen te worden en daarbij ook de herinneringen kunnen ophalen (reminiscentie).

Communicatie

Ongeremd communiceren binnen eigen doelgroep, rekeninghoudend met hun gebreken, normen, waarden en gewoonten

spijkenisse