KOSTEN

Dagverzorging valt ook in het pakket van AWBZ-zorg..
U betaalt geen wettelijk verplichte eigen bijdrage meer voor de functies Ondersteunende begeleiding en Activerende Begeleiding.
Per 12 juli 2004 is het afgeschaft.

Start Dagverzorging

Zodra u, na indicatie door de CIZ uw keus heeft gemaakt voor de dagverzorging van stg. Multiculturele Dagverzorging ZHE, vindt er een intake gesprek plaats.In het zorgstartgesprek komen verschillende zaken aan de orde waaronder zowel algemene als specifieke leveringsvoorwaarden. o.a veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmaterialen ter bescherming van de zorgverleners en de zorgvrager.

Werktijden

Afmelden voor deelname dagzorg binnen het 24 uur wordt gerekend als presentie.
Lukt het niet om de zorg op de afgesproken tijden te verlenen, dan neemt een medewerker tijdig contact met u op.