ZORGPLAN

Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst worden voor de duidelijkheid zorgafspraken opgenomen en door u ondertekend.
Een exemplaar blijft in het zorgdossier en de ander wordt op de administratie kantoor opgeborgen.

De Zorgovereenkomst is geldig zolang uw situatie niet is veranderd en de afgesproken tijd niet heeft overschreden.Zorgplan.
Samen met u wordt een zorgplan opgesteld.
Hier in staat vermeldt hoe uw situatie op dit moment is, wat de hulpverlener wil bereiken en op welke wijze.

Zorgdossier

Een zorgdossier dient om de gemaakte afspraken vast te leggen, rapporteren van het verloop van de zorgverlening/activiteiten en om informatie over te dragen aan alle betrokken hulpverleners.
Wegens privacy van de cliënt ligt het zorgdossier op een veilige plek in de overdraagruimte van de dagverzorging.
Contactpersonen krijgen het zorgdossier voor inzage na overleg met de verantwoordelijke zorgverlener.

Klachten

Ondanks dat de medewerkers hun best doen aan te sluiten bij de wensen en behoeften, kunt u ontevreden zijn.
U kunt door er over te praten met de medewerker of diens manager, toch tot een bevredigende oplossing komen.
U kunt ook een brief schrijven over uw ongenoegen en wensen en in de klachtenbus van de dagverzorging deponeren.
Deze worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.