INSCHRIJVEN

Neem contact met het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z), voorheen RIO en SRI.
U kunt daarvoor De Zorglijn bellen 0181-62 62 26 en de medewerkers geven uw vraag door aan de CIZ of u neemt contact met de contactpersonen ( zie blad 9 )

U kunt ook aan het zorgloket, indien aanwezig, in uw woonplaats terecht voor informatie of verwijzing naar het CIZ.
Het Zorgloket biedt service bij het aanvragen van een indicatie.Het CIZ is een onafhankelijke instantie die door de overheid is ingesteld,
die beoordeelt of u recht heeft op dagverzorging en bepaalt het aantal dagdeel per week.
Een hele dag heeft 2 dagdelen.
Na uw aanmelding wordt u bezocht door een indicatieadviseur of wordt er telefonisch informatie ingewonnen door de CIZ.
In samenspraak met u, stelt de adviseur de nodige indicatie vast en het benodigde aantal dagdelen per week.

Daarbij kunt aangeven welke Zorgaanbieder als eerste uw voorkeur heeft.
Bijvoorbeeld: Stichting Multiculturele Dagverzorging ZHE. is voor specifieke doelgroepen 50+ ouderen:
( Hindostanen, Afro-Surinamers, Javanen, Chinezen, Antilianen, Turken, Marokkanen, Indonesiërs, Hollanders, Afrikaners etc.)
U krijgt het advies over de benodigde zorg schriftelijk thuis gestuurd in de vorm van een indicatiebesluit.
Indien u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar aantekenen bij het CIZ regio Rotterdam.

Adres: CIZ Rotterdam
Postbus 23051, 3001 KB Rotterdam
Tel: 010-206850 / Fax 010-2828469