XPmail.nl

XPmail

Ook geschikt voor op je phone.

Onzekere mensen zijn materialistisch

Wie voortdurend aan zichzelf twijfelt, hecht gemiddeld meer belang aan een groot huis en dure wagen, blijkt uit psychologisch onderzoek. Materialisme wordt al langer beschouwd als een zwakte van onzekere mensen met weinig gevoel voor eigenwaarde, en die theorie is nu bevestigd.
Bezittingen geven hen een gevoel van status dat ze helpt om met de onzekerheid om te gaan, maar het najagen van materiele waarden is uitputtend en teleurstellend, zeggen de onderzoekers. "Het is beter een ander doel in het leven te vinden, waarbij succes niet afhangt van materieel bezit".

Menu

Dit zijn de mogelijkheden:


Have a nice day!

Design by Cyberwebdesign.nl voor XPmail.nl © 2024.